Ana Sayfa Yaşam 19 Temmuz 2021 2 Görüntüleme

Arife günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Arife günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler..

İslamiyet açısından büyük bir değere sahip olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken arife günü okunacak dualar, mühletler ve yapılacak ibadetler, milyonlarca kişinin gündemindeki yerini aldı.

Rastgele bir dinî bayramdan evvelki gün manası taşıyan bugünde eller semaya yükselecek, bol bol ibadet edilecek, dualar okunup namazlar kılınacak.

İbadetlerini eksiksiz biçimde yerine getirmek isteyen Müslümanlar, arife günü kılınacak namazlar, okunacak dua ve mühletler hakkında araştırmalarına başladı.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (s.a.v) bugün için, ”En iyi, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır.” formunda bir hadisi bulunmaktadır. Duaların en faziletlisi de bugünlerde yapılan duadır.

Pekala arife günü hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte Kurban Bayramı arife günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler…

ARİFE GÜNÜ İBADETLERİ NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimine nazaran, Arife Günü 19 Temmuz Pazartesi günü yani bugün idrak edilecek. Arife gününü ibadetle, dualarla geçirmek isteyenler için okunacak dualar ve yapılacak ibadetler şöyle;

Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur:

“Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”

İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “Duânın iyisi arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duâsını şöyle okuduğunu haber verir:

“Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.”

Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize nazaran arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini koruma altına almış olur.

“Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi muvaffakiyet nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li buyruğu…”

“Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü ışıklı kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.

Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arife gününe hürmet ediniz! Zira Allahü Tealänın değer verdiği bir gündür. Arife gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki yıllık günahları affolur. Biri geçmiş yılın, başkası gelecek yılın günahıdır. Arife günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için, “En güzel, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” halinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Efendimiz (s.a.v.) arife gününün faziletini şu hadisle müjdeliyor: “Arife gününden daha faziletli bir gün yoktur. Allahü Teâlâ o gün, yer ehli ile meleklere karşı övünür ve (Arafat’taki hacıları kastederek) şöyle buyurur:

Kullarıma bir bakın. Saçları başları dağınık, toz toprak içinde her uzak vilayetten bana geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ümit etmekteler, azabımdan dahi korkmaktalar. Şahit olunuz, onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim. Arefe günü olduğu kadar, hiçbir gün cehennemden daha çok azat edilen olmaz.”

ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR – YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Arife gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

İhlas Müddeti okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İhlas mühletini kim arefe günü akşamı 1000 kere okursa Allahü Teala ona istediğini verir.”


AREFE GÜNÜNDE PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Peygamber Efendimiz, arife gününde bu duayı okurdu:

Allâhümmec’al fî kalbî nûran ve fî muvaffakiyet nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran.Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî.

(Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, gerimi nurlandır ve beni ışık eyle. (bir öbür rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.)

ARİFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Arife Günü çekilebilecek zikirler şu formdadır:

“La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.”

“Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.”

“Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu.” Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli kelam olarak bildirilmiştir.

ARİFE GÜNÜ HANGİ TESBİH ÇEKİLİR?

Bu mübarek günde mümkünse 1001 sefer ‘Estagfirullahe’l-azime be etubü ileyh’ formunda istigfar etmek tavsiye edilir. 100 kere “Subhanallahi ve bi hamdihi” denildiğinde günahlar bağışlanır.

“Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok değerli olduğu müjdelenmiştir.

ARİFE GÜNÜ TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Arİfe günü tesbi namazı kılmak da tavsiye edilen ibadetler ortasındadır. Bununla birlikte tövbe namazı ve akabinde tövbe ve istiğfar edip zikir çekmek de yararlıdır.

Mahsus namaz da arife gününde yapılacak ibadetler ortasındadır. Namazın birinci rekatında Fatiha Müddetinden sonra ihlas mühletini, ikinci rekatta Fatiha Suresi’nden sonra Kafirun Müddeti okunmalıdır.

Namazın akabinde “Allah’ım, bizim dediğimizden güzel olarak, Zât’ının buyurduğu üzere hamd sana mahsustur. Allah’ım namazım, sair ibadetlerim, mevtim, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât’ın içindir. Allah’ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım.” halinde dua edilmesi önerilir.

ARİFE GÜNÜNÜN KIYMETİ NEDİR?

Arife gününde göz haramdan uzak tutulmalı, dedikodu edilmemeli, laf taşınmamalı ve berbat kelam söylenmemeli. Bu ve bunun üzere davranışlara ehemmiyet veren bireyler arife gününü kıymetlendirmiş kabul edilir.

Günahtan kaçınılmalı, fakire yardım edilmeli, beşerlerle iyi geçinilmelidir. Küs olunan şahıslarla barışılmalı, gönülleri alınmalıdır.

”Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya misal. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden evvelki peygamberlerin söylediği en faziletli kelam de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan diğer ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur) kelamıdır.” (Muvatta, Hacc, 246).

Ensonhaber

hack forum gaziantep escort gaziantep escort